Kolejny Zarząd wybrany

Kolejny Zarząd wybrany

Wczoraj, w związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Zespołu Pieśni i Tańca SGH, podczas którego został wybrany kolejny Zarząd na kadencję 2018/2019.
Oto oni: 
Prezes – Kinga Kamińska
Skarbnik – Agnieszka Puchalska
Sekretarz – Marcin Choiński
HR – Maciej Ziółkowski
PR – Stanisław Masalski