Podług dawnego zwyczaju

Podług dawnego zwyczaju

Dzisiaj chcielibyśmy przenieść się w czasy tradycji szlacheckiej, czasy, kiedy nasi ziomkowie nosili Kontusze.

Stroje szlacheckie, noszone w Polsce od połowy VII wieku, są wymownym świadectwem świetności dawnej Rzeczpospolitej. W tamtych czasach w Polsce panowała ogromna różnorodność, noszono szaty o różnym charakterze i różnego pochodzenia. W polskim stroju szlacheckim można ujrzeć wiele elementów tureckich i tatarskich. Strój kształtował się przez kilkaset lat, a najbardziej popularnym stał się w XVII wieku.

W tradycyjnym ubiorze polskiego szlachcica był żupan i kontusz, natomiast najważniejszym akcesorium był pas kontuszowy, czapka i szabla.

Dobór kolorystyki strojów nie był przypadkowy. Na przykład złoty pas noszono w czasach pokoju, a karmazynowy w czasie wojen.

Strój szlachcianki był znacznie skromniejszy i mniej ozdobiony w porównaniu do kontusza męskiego. Główną częścią ubioru była jupka, która zazwyczaj była obszyta cennymi futrami. Na głowach noszono kołpaczki i konfederatki.

Ubrania damskie były szyte według mody zachodniej. Dodatki i wykończenia nawiązywały do tradycji narodowej.

Tańcami reprezentującymi szlachtę stały się Polonez z Mazurem. Te tańce odzwierciedlały szlachecki charakter i sposób życia. Często były one tańczone na rożnego rodzaju balach i zabawach arystokracji.