Opiekunowie

ANNA MARKOWSKA
Ania objęła funkcję opiekuna Zespołu z ramienia Uczelni wraz z odejściem dr Pawła Lesiaka w 2006 roku. „Dobra dusza” Zespołu, niezastąpiona we wszelkich kontaktach na Uczelni i poza nią! Odpowiada za finanse, zawieranie umów i egzekwowanie wykonanej pracy. Prowadzi koncerty, towarzyszy nam w czasie festiwali i w świętowaniu kolejnych sukcesów. Zawsze służy radą i pomocą. O swoim stosunku do Zespołu mówi: „Jestem ich największą fanką i przyjacielem zarazem i wiem, że oni to czują”.
Aktualnie Ania pracuje w SGH jako Menedżer Kultury. Poza pracą na Uczelni jest Prezesem Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych w Polsce i Przewodniczącą Związku Artystów Wykonawców STOART.

PAWEŁ LESIAK
Absolwent i pracownik naukowy SGH. Adiunktem w Zakładzie Międzynarodowych Obrotów Usługowych (Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich).
Dr Lesiak był pierwszym Opiekunem Zespołu z ramienia Uczelni. Pomagał zaistnieć formującej się grupie w świadomości władz, pracowników i studentów SGH. Znany ze swojego zamiłowania do śpiewu i charakterystycznego głosu.